Timebestilling

Timebestilling gjøres ved å sende e-post til post@ranheimdyreklinikk.no.

Opplys dyrets art, kjønn og alder og hva som ønskes utført.

Bruk aldri timebestilling ved akuttilfeller.

MERK AT VI IKKE HAR ORDINÆRT ÅPENT ENNÅ, MEN UTFØRER ET BEGRENSET UTVALG TJENESTER, SOM F.EKS. ØYELYSING.