Venterom-hund

Vi har separate venterom for hund og katt