Hjerte/blod

Hjerte/blod

Sykdom relatert til hjerte og bloddannende organer vil kunne være svært alvorlig og tidlig undersøkelse hos veterinær kan redde liv. Redusert hjerteaktivitet vil redusere blodsirkulasjonen og levering av oksygen til cellene i kroppen. Blodmangel grunnet for eksempel blødning, kreft i bloddannende organ eller immunologisk sykdom vil kunne gi dårlig oksygenmetning av blod. Ved blodmangel vil det bli vurdert om det er behov for blodoverføring.

Sykdom relatert til sirkulasjon er noe vi kan se både hos hunder og katter i alle aldre. Hos unge dyr er det som regel medfødte hjertesykdommer. Hos eldre dyr er degenerative sykdommer mest vanlig.

Hos hunder er den mest vanlige hjertesykdom vi ser mitralisklaff endokardiose. Det er en påleiring av hjerteklaffene som gradvis forverres til hjertesvikt. Ved hjertesvikt klarer ikke kroppen lenger å kompensere for hjertesykdommen og hunden vil få væske i lungene. Typiske symptomer vil være hoste ved hvile, pesing og nedsatt utholdenhet. Undersøkelser med røntgen og ekkokardiografi (ultralydundersøkelse av hjertet) er viktig for å bekrefte diagnose og avgjøre riktig behandling. Hos hunder som har fått påvist hjertesykdom anbefaler vi regelmessig oppfølging for å sjekke at behandlingen virker som den skal.

Hos katt er voksende hjerte (kardiomyopati) den mest vanlige hjertelidelsen. Enkelte rasekatter er disponert for denne lidelsen og må sjekkes før de kan brukes i avl. Kardiomyopati (HCM) er en dysfunksjon som følge av stivhet i hjerteveggen. Hjertet klarer ikke utvide seg tilfredsstillende. Når hjertemuskulaturen blir stivere vil trykket i venstre hjertekammer (ventrikkel) øke. Økt trykk i venstre ventrikkel vil øke trykket i venstre forkammer og i lungevenene, noe som kan gi lungeødem og væske i hjertesekken. HCM kattene vil få rask hjertefrekvens (tachykardi) fordi de må forsøke å opprettholde en normal sirkulasjon. Mengden blod som strømmer gjennom venstre atrie hos katter med HCM er normal til lavt. Dette resulterer i en lavere blodgjennomstrømningshastighet enn normalt, noe som vil kunne disponere for trombedannelse. Vanligste lokalisering av tromber hos katt er blodkarene går ut til bakbeina. Katten vil kunne få akutt lammelse i en eller begge bakbein, noe som gir voldsomme smerter.

Alle dyr som har bilyd på hjertet, unormal hjertefrekvens eller forstyrrelser i hjertets elektriske aktivitet, bør evalueres for om de trenger medisinering. Riktige medisiner kan være med på å forlenge dyrets liv, og ikke minst vil riktig medisinering være med på å bedre dyrets livskvalitet.