Cushing

Cushing / Hyperadrenokortisisme

Hyperadrenokortisisme – kronisk forhøyete kortisolnivåer i blodet. Lidelsen kan oppstå spontant eller ved eksogen tilførsel av glukokortikoider. Binyrebarken skiller hovedsakelig ut kortisol, androgener og aldosteron. Steroider dannes ved hjelp av kortisol. Adrenokortitropt hormon (ACTH) påvirker binyrebarken til hurtig å produsere og frigjøre glukokortikoider. Kronisk stimulering av binyrebarken på grunn av kontinuerlig frigjøring av ACTH vil føre til binyrebarkhyperplasi og hypertrofi. I motsatt fall vi for lite stimulering av ACTH føre til nedsatt dannelse av steroider og binyrebarkatrofi – svinn av binyrebark. Det er ofte middelaldrende hunder (7-9 år) som får hyperadrenokortisisme. De fleste hunder med Cushing er ikke kritisk syke. Sykdomsforløpet er sent og det kan ta flere år før eier søker veterinærhjelp fordi symptomene kommer så gradvis og ofte blir oppfattet som alderdomstegn. De fleste hunder med Cushing drikker og tisser mer en normalt, har stor appetitt, peser mer, får hudforandringer og er generelt nedstemt. 80-90 % av hundene med Cushing har en enorm appetitt og kan i tillegg ha sukkersyke. 90-95 % av disse pasientene får en mer pæreformet buk som skyldes en kombinasjon av svekket buk muskulatur, fettavleiring i buken stor lever og stor urinblære. Pasientene vil kunne være mer kortpustet på grunn av avleiring av fett rundt lungene og fordi brystmuskulaturen kan være svekket. Hudforandringer og eventuelt symmetrisk håravfall er vanlig. De klør som regel ikke, men 25 % har kløe på grunn av at de har hårsekkmidd, hudbetennelse eller seborrè. Hudproblemer er ofte den vanligste årsak til at eier oppsøker veterinær.

Flere forskjellige diagnostiske tester kan være nødvendig for å stille diagnosen og for å bestemme om symptomene skyldes svulst i binyrebarken eller hypofysen. Testresultatene vil avgjøre hvilken behandling det vil være riktig å anbefale.