Luftveier

Luftveier

Symptomer som hoste, rennende nese, økt respirasjonsfrekvens, pustevansker, tydelig respirasjonslyder, brekninger, nedsatt utholdenhet og redusert almenntilstand kan alle være tegn på sykdom i luftveiene. Endringer i respirasjon trenger ikke primært angå luftveiene, men kan for eksempel skyldes smerter, kreft med spredning til lungene, mangel på oksygen eller væskeansamling i lungene (lungeødem) grunnet hjertesvikt. Blodprøver, røntgenundersøkelser, bronkoskopi og trakeal-skylleprøver og av og til CT anbefales for optimal diagnostikk og behandling av pasienter med pustevansker eller kronisk hoste.

Unge og gamle dyr har økt risiko for lungesykdom grunnet redusert immunforsvar. Hos de unge er ikke immunsystemet ferdig utviklet og eldre dyr kan ha kroniske degenerative forandringer som gjør at de er mer mottagelig for infeksjoner. Enkelte hunderaser, som irsk ulvehund, ser ut til å få mer påkjent almenntilstand av kennelhoste enn andre raser og enkelte har ikke overlevd infeksjoner.

Både hunder og katter vaksineres regelmessig mot virussykdommer som kan gi sykdommer i luftveiene. Virusinfeksjoner kan gi opphav til sekundære bakterielle infeksjoner og forverre problemet. Lunge- og hjerteorm har ikke vært noe problem tidligere i Norge, men i den senere tid har dette oftere blitt påvist. Nesemidd er et hyppig omtalt tema i noen hundemiljø. Frykten for at denne parasitten skal gå utover hundens jaktegenskaper gjør at mange kommer til oss før jaktsesongen med ønske om å behandle hunden mot nesemidd. Symptomer på nesemidd er ofte omvendt nysing (reverse sneezing).

Medfødte unormaliteter som trange nesebor, for lang gane, misdannelse i nesehulen, trangt luftrør (trachea) og kollaps av luftrøret (trachealkollaps) vil alle kunne medføre pusteproblemer. Kortsnutede hunder (brachiocephale hunder) er blant de hunderaser hvor man ser at ett og samme individ kan ha opptil flere medfødte forandringer i øvre luftveier, derav navnet brachiocephalt syndrom (BOAS).

Hunder med BOAS kan få flere sekundære problemer, blant annet forstørrede mandler, væske i lungene og mage/tarm problem grunnet at økt luftmotstand gir negativt trykk når dyret puster inn. For og best kunne si noe om mulighet for kirurgi, valg av kirurgisk metode, og prognose, er det viktig med en god evaluering i forkant. Kirurgi utføres for å bedre hundens kliniske symptomer. De fleste eiere opplever at hundene blir 80-90 % mer fungerende etter kirurgi.