Nyre/urinveier

Nyre/urinveier

Sykdommer i urinveiene omfatter sykdom i nedre- og øvre urinveier. Sykdom i urinveiene kan være medfødt feilutvikling av urinorganene, unormal urinsammensetning, det kan være et sekundært problem i kjønnsorganene eller sekundært til annen sykdom. Normalt friske dyr har beskyttelsesfaktorer i kjønnsorganer og urinveier som vil hjelpe til å beskytte mot bakteriell infeksjon. I de tilfeller en urinveisinfeksjon angår nyrene vil dyret være mer påkjent og rask innsettende behandling vil være viktig.

Da det i utgangspunktet er sjelden med primær bakteriell infeksjon i urinveiene er det viktig å lete etter underliggende årsak til problemet. I tillegg til helsesjekk tar vi minimum urinundersøkelse. Vi analyserer urin på eget laboratorium og sender som regel også inn urin for dyrkning og resistensundersøkelse ved eksterne laboratorier. For å utelukke nyrepåkjenning må man i tillegg ta blodprøve. Ultralyd, røntgen og endoskopiundersøkelser må ofte benyttes ved akutte og tilbakevendende urinveisinfeksjoner. Dette gjøres for å lokalisere årsak til urinveisproblemet og for å kunne gi nødvendig behandling.

Dersom dyr har anatomiske eller strukturelle avvik, inkontinens, kronisk nyresykdom, urinstein, hormonelle sykdommer som sukkersyke (DM), Cushing, Addison, hypertyreose, eller på annen måte har nedsatt immunforsvar vil det øke risikoen for urinveisinfeksjon.

Noen dyr som går med urinveisinfeksjon viser ingen symptomer. Andre kan ha hyppig urinering, blod i urinen, vondt når de tisser, tynn eller ingen urinstråle. Angår infeksjonen også nyre vil eier kunne observere økt drikking og urinering, symptomer på smerte, feber og at dyret er påkjent. Kronisk urinveisinfeksjon vil øre risiko for nyrepåkjenning. Oppfølging av behandling er veldig viktig for disse pasientene.