Bein- og leddkirurgi

Bein- og leddkirurgi

Beinbrudd, leddluksasjoner og andre bruddskader i forbindelse med traume stabiliseres etter standardiserte kirurgiske metoder. Ustabilitet i skuldre, løs bruskbit i ett eller flere ledd (OCD), feilutvikling av albuen, patellaluksasjon, korsbåndskade og hofteluksasjon er andre lidelser hvor kirurgisk korrigering er indisert. En dyrepleier sørger alltid for overvåking av pasienten og sikrer god anestesi og smertebehandling.

Frambeinshaltheter er oftest lokalisert til albue- og skulderledd. Albueleddysplasi er en feilutvikling av albueledd (AD). Mange av årsakene til AD bør korrigeres så tidlig som mulig for å få færre sekundærproblemer. Ved bakbeinshaltheter er de vanligste skadene vi opererer relatert til problemer i knær. Patellaluksasjon og korsbåndsskade er blant de vanligste kirurgiske behandlingene vi gjør. De fleste hundene med røket fremre korsbånd har en ustabilitet i kne. I mange tilfeller er det ikke nok å erstatte et røket korsbånd hos disse hundene, men man må i tillegg korrigere for vinkelen på leggbeinets leddflate.

Alle leddlidelser krever grundige undersøkelser for å bekrefte eller avkrefte sykdom. Ikke alle diagnoser kan tas ut ved halthetsundersøkelse eller ved å ta røntgenbilder. I mange tilfeller vil artroskopi være et nødvendig diagnostisk verktøy for å finne diagnoser som for eksempel skadet menisk, OCD, albueleddsdysplasi som FCP og seneskader i skulder. Da store forandringer i leddbrusken gir en dårlig prognose, er inspeksjon av leddbrusk en viktig faktor for å kunne si noe om prognose av kirurgisk behandling.

Generelt er artroskopi et lite invasivt inngrep sammenlignet med tradisjonell kirurgisk leddkirurgi (artrotomi). Artroskopi gir derfor mindre sannsynlighet for postoperative komplikasjoner og gir en raskere rekonvalesens. Med artroskopi får man bedre visualisering i leddet enn ved standard leddkirurgi fordi du har stor forstørrelse og godt lys.

For de aller fleste kirurgiske behandlinger i ledd og bein som vi utfører blir prognosen mye bedre om hundene følges opp med rehabiliteringsbehandling. Dyret må lære seg å bruke skadet bein riktig så raskt som mulig. Ledd må være stabile og uten inflammasjon og smerter ved aktiv trening. Riktig ernæring av brusk er også viktig.

Vi har også mulighet for å utføre ACP-injeksjoner i skadet muskulatur, sener, ligamenter, ledd eller sår. Autologous Conditioned Plasma (ACP) er et produkt som lages ved å separere pasientens eget blod i en cellulær del og en plasmadel som inneholder blodplater, proteiner og vekstfaktorer. ACP injiseres i ledd eller sener for å optimalisere vevstilheling.