Kreft

Kreft

Kreft er vanlig både hos hunder og katter. Man snakker om kreft dersom man har ukontrollert cellevekst eller deling. Svulster kan spre seg til alle kroppens vev og organer via blodet eller lymfebanene. Svulster som fettkuler, hudkreft, og jursvulster oppdages ofte av eier ved en tilfeldighet eller ved rutinesjekk hos veterinær. Kreft i for eksempel lever, bukspyttkjertel, milt, mage/tarm, lunge, øyne, hjerne eller skjelett er ikke like lett å oppdage, og oppdages kanskje først når dyret har vært sykt en stund. Kreftsymptomene kan være snikende og diffuse. Hvis dyret ditt har gått ned i vekt, har anoreksi eller nedsatt matlyst, har blitt stor i buken eller har andre adferds endringer er det lurt med en undersøkelse hos dyrlegen.

Kreft kan være godartet eller ondartet og felles for alle krefttyper er at det kreves celleprøver for å kunne si om det er farlig eller ikke. Resultatet av celleprøvene gir oss en indikasjon om hva slags svulst det kan være snakk om. Foreligger det risiko for spredning er det viktig å utelukke spredning før man utsetter dyret for en operasjon. Det er vanlig å ta blodprøver, celleprøver fra lymfeknuter, røntgenbilder av bryst og ultralyd av buken. CT eller MRI for å best mulig kunne bekrefte eller avkrefte svulster. CT eller MRI vil kunne avdekke svulster tidligere enn man gjør ved røntgenundersøkelser. Uansett hvilke undersøkelser man velger, kan man aldri med sikkerhet utelukke spredning av svulster.

Kreftkuler er det best å fjerne mens de er små. Ikke vent å se om en kul vokser eller spres.

Prognose og behandling av kreft er avhengig av type kreft, størrelse på tumor, om svulsten er ondartet og om det foreligger spredning. Foreligger det spredning er prognosen generelt dårlig og kirurgi er da ikke anbefalt.

Noen typer kreft kan behandles med cellegift for eksempel lymfekreft eller malingt lymfom. Kirurgisk fjerning med god margin er fortsatt den mest effektive behandling av de fleste svulsttyper.