Munnhule-tannkirurgi

Munnhulelidelser er svært vanlig hos hund og katt. Ofte er det behov for å trekke en eller flere tenner på grunn av tannskader eller alvorlige betennelser i munnhulen. På valper hender det at melketennene ikke faller ut ved frembrudd av permanente tenner. Disse tennene er viktig å få fjernet for å unngå feilstilling av den permanente tannen. I noen tilfeller kan små bittfeil, både overbitt og underbitt, korrigeres på valper hvis man er tidlig ute. Trekking av retente melketennene vil gjøre at under og overkjeven får mulighet til å vokse uavhengig av hverandre.

På katt er tannresorpsjon (TR), tidligere kalt FORL eller neck-lesion, en vanlig lidelse. Dette er en svært smertefull tilstand der tannroten, av ukjent årsak, begynner å gå i oppløsning og tannhalsen etter hvert blir blottet.

En tannoperasjon krever at dyret får full narkose og smertebehandling i tillegg til at de får lokalbedøvelse. Hos oss blir anestesien overvåket av en dyrepleier og det blir alltid tatt tannrøntgen i forbindelse med en tanntrekk.

For å kontrollere sting og mulig infeksjon i operasjonssåret, er det viktig med en kontroll etter noen dager. Mange eiere er bekymret for om dyret kan tygge etter en tanntrekk. Det er mye bedre for dyret at de mangler noen tenner enn at de går rundt med kronisk tannpine. De klarer helt fint å få i seg mat selv om alle tenner er trukket.

En annen årsak til kirurgi i munnhulen kan være tumorer. Svulster i munnhule hos både hund og katt kan være både godartede eller ondartede med spredning. Det er derfor viktig at vi tidlig stiller riktig diagnose ved at man tar vevsprøver for å kunne anbefale riktig valg av behandling. Noen kreftformer i munnen har god prognose ved fjerning, mens andre har svært dårlig prognose. Hunder tolererer godt svært omfattende munnhulekirurgi og får god livskvalitet etter operasjon. Hos katt er tumorene oftere ondartede med mer avventende prognose, så tidlig igangsatt behandling er veldig viktig for å lykkes.