Ny dyreklinikk i Trondheim, med smådyrspesialist og øyelyser

Ny dyreklinikk i Trondheim ?

Ny dyreklinikk i Trondheim, med engasjerte dyrleger og personell med lang erfaring.

Ranheim Dyreklinikk er ny dyreklinikk i Trondheim, men historien til personalet er ikke ny. Ansvarlig veterinær Anne Mette Knutsen har vært dyrlege i Trondheim lenger enn de fleste, blant annet har hun drevet Trondheim Dyrehospital i omtrent 15 år. Og nå eier og driver hun Ranheim Dyreklinikk, en ren smådyrklinikk for hund og katt, som holder til i nyoppussete og moderne lokaler i Vikelvfaret 4.

Historien om Ranheim Dyreklinikk er i praksis historien om Knutsens utvikling som dyrlege  og dyreklinikk grunder i Trondheim. Hun kom hit i 1996 som veterinær fra kombinasjonspraksis på Vega, og er i dag Trondheims første, og Trøndelags eneste, veterinær spesialist i hunden og kattens sykdommer. I tillegg er hun en av Norges få autoriserte øyelysere, og er også sertifisert rehabiliteringsterapeut (CCRP) fra universitetet i Tennessee.

I 1996 begynte hun sin karrière som smådyrveterinær ved Trøndelag Dyreklinikk (nå Evidensia Trøndelag Dyreklinikk), og i 2001 sluttet hun der, og etablerte Trondheim Dyrehospital (nå Evidensia Trondheim Dyrehospital). Der var hun eier, klinikksjef og ansvarlig veterinær fram til hun solgte selskapene Trondheim Dyrehospital / Trondheim Dyreklinikk til Evidensiakjeden i 2015. Knutsen har alltid hatt høy fokus på det veterinærfaglige aspektet ved en dyreklinikk, og i perioden som eier av Trondheim Dyrehospital gjennomførte hun en rekke tiltak som var orientert mot kompetanseoppbygging og kvalitetsikring av klinikkdriften. Dette dreier seg til syvende og sist om å gi et best mulig tjenestetilbud til dyr og dyreeiere.

Utviklingen av forrige dyreklinikk

Allerede i 2003 ble klinikken “dyreklinikk godkjent av den norske veterinærforening”, (i dag – “dyreklinikk sertifisert av den norske veterinærforening“) en godkjenning klinikken hadde kontinuerlig mens hun var klinikksjef/fagansvarlig veterinær der. Godkjenningen gjaldt hovedkontoret på Tunga, og som den første smådyrklinikken i Midt-Norge etablerte hun en underavdeling når hun utvidet med nok en ny dyreklinikk i Trondheim, denne gangen på Tiller, ved City Syd. Tilleravdelingen var den første dyreklinikken i Trondheim med å tilby lørdagsåpen klinikk.

Ranheim Dyreklinikk har foreløpig ikke døgnvakt / dyrlegevakt / akuttvakt / veterinærvakt for smådyr,  men Knutsen har siden 1997 deltatt ved de forskjellige vaktordningene som har vært i Trondheim. Først ved den offentlig organiserte smådyrvakten som Trøndelag Dyreklinikk deltok ved, deretter i regi av egen klinikk ved spesialvakt for smådyr, som ble avviklet for noen år tilbake. Når denne vaktordningen opphørte gikk Trondheim Dyrehospital inn Smådyrvakt i Trøndelag, sammen dyreklinikkene Stjørdal Dyreklinikk, Sveberg Dyrehospital og Melhus Dyreklinikk. I tillegg fins i Trondheim vaktordningen Dyrlegevakta som betjenes av Anicura Heimdal dyreklinikk, Anicura Byåsen Dyrehospital, Strinda Smådyrklinikk og Evidensia Trøndelag dyreklinikk.

Ved hovedkontoret på Tunga etablerte hun, også dette som første dyreklinikk i Midt-Norge, egen katteavdeling, med egen inngang og eget venterom for kattepasienter. Dette konseptet har vi tatt med oss videre til Ranheim Dyreklinikk, der vi har etablert atskilte hunde- og katteavdelinger. Resepsjonen er imidlertid felles, da vår tidligere erfaring tilsier at dette er en bedre løsning med hensyn på kontakten mellom kunder og personell, for både hunde- og kattepasienter.

“Smådyrspesialist”

Den viktigste satsingen i klinikkdriften var imidlertid utdanningsløpet Knutsen gikk for å bli spesialist i hunden og kattens sykdommer. I motsetning til de fleste etterutdanningskurs innen veterinærmedisin , så er dette en utdanning der man faktisk må bestå en (krevende) eksamen, og der man underveis må levere mange skriftlige arbeider/utdypende pasient journaler innen forskjellige fagtema, som blir evaluert og godkjent av fagfeller. Man må også publisere en referee behandlet fagartikkel i godkjent veterinærmedisinsk tidsskrift. Gjennom store deler av utdanningsløpet må man også hospitere jevnlig hos anerkjente fag kolleger, innen mange forskjellige fagområder. Alt i alt tar utdanningen mange år, men gevinsten blir selvsagt opparbeidelse av en fagkompetanse som både er bred og dyp, noe som nå kommer pasientene til gode på mange plan.

Personer du vil møte

Etter at Knutsen sluttet i Evidensia tok hun jobb ved Støren Dyreklinikk, som eies og drives av veterinær Pernille Bratt Gustavsen. Dette kollegiale samværet var så hyggelig og fungerte så godt at Pernille nå også jobber deltid hos oss, og omvendt.

Med oss på laget har vi selvsagt også andre enn veterinærer, og Linda Eikegard har et overordnet ansvar for klinikkassistentene våre. Linda har tidligere jobbet i 10 år ved Byåsen Dyrehospital og er også atferdsterapeut utdannet ved NMBU. I tillegg har hun bestått instruktør for hund i lydighet fra Norges hundetrenerforbund.

Dyrepleier Tiger Lill Svarholt (tidl. Heimdal) har tidligere jobbet ved Evidensia Trøndelag Dyreklinikk. Her hos oss er hun nå fagansvarlig for dyrepleier/assistent sektoren og sentral i det meste av arbeidet som foregår på behandlingsrommene, og vi er svært glad for at hun har blitt en del av laget vårt.

Klinikkassistent Mina S. Moe har gått linjen Naturbruk med fordypningene dyrepleie og smådyr på Øya, og har på kort tid blitt en viktig brikke i teamet vårt.

Vi har også med oss oppdrettere både på hunde- og kattesiden, som tilkallingshjelp om vi trenger. Elisabeth Wæhre er nok kjent for mange.

Dette er utviklingen og historien som ligger til grunn for konseptet vi nå presenterer ved Ranheim Dyreklinikk. Vi har nå konsentrert 20 års klinikkerfaring inn i lokalene og det tjenestetilbudet vi her ønsker å gi Trondheim og resten av Trøndelags hunde- og katteiere.

Ny dyreklinikk i Trondheim ?

Så ja – vi er ny dyreklinikk i Trondheim, men folket som drifter er på ingen måte uerfarne. Og at vi er ny innebærer også at vi nå er en av få uavhengige klinikker i Trondheim, som ikke er styrt av de store kjedenes overordnede målsetning for klinikkdrift. Vårt siktemål er å tilby et godt tjenestetilbud for hund og katt, til konkurransedyktige priser. Og vi skal fortsatt ligge i den veterinærfaglig fronten, der vårt personell alltid har hatt ambisjon om å ligge. Med en topp moderne dyreklinikk på over 400 kvadratmeter, med nytt avansert diagnostisk utstyr og den formaliserte fagkompetansen in-house, skulle alt ligge til rette for at vi fortsatt kan ha denne ambisjonen.

Vær velkommen!