Oppdretterpriser på veterinærtjenester, gjelder for hund og katt

Oppdretterpriser

Vi har generelt konkurransedyktige priser, men har i tillegg rabattert de her opplistete avlsrelaterte tjenestene for oppdrettere, og andre “storvolumkunder”.

I tillegg dukker det av og til opp tilbud på våre facebook sider.
Våre priser er under løpende vurdering og kan endres uten varsel.


Gjeldende oppdretterpriser

PrislisteOppdretterpris inkl. mva
Konsultasjon veterinær, fra630
Kontroll, fra420
Valpe/kattungepakke (ID,vaksine,attest)800
Valpe/kattungepakke (ID,vaksine,attest og pass)950
Standard vaksine, inkl. helsesjekk500
Drektighetsundersøkelse (ultralyd eller røntgen) *)750
HD-røntgen *)1500
AD-HD-røntgen *)1900
Øyelysing, inkl. NKK avgift950
Øyelysing 2.hund fra samme eier750
Øyelysing+HD-røntgen *)2350
Øyelysing+HD+AD-røntgen *)2750
Patella-sjekk500
Øyelysing+Patella-sjekk1350
Kastrering hunnkatt, inkl. helsesjekk og smertebehandling1600
Kastrering hannkatt, inkl. helsesjekk og smertebehandling700
ID chip alene650
ID chip sammen annen behandling550
Tannstein katt700
Tannstein hund1100
Tannrøntgen katt400
Tannrøntgen hund750
*) Tjenesten utføres kun ved hovedkontoret på Ranheim.
Vi har forståelse for at et seriøst oppdrett kan innebære høye dyrlegekostnader, og gir derfor generelt rabatterte priser på de opplistete avlsrelaterte tjenestene for oppdrettere.
For alle oppdretterpriser forutsetter vi at alle nødvendige dokumenter er sendt oss på forhånd, senest to virkedager før avtalt time.
Operasjonspasienter (inkl. sterilisering/kastrering) og utredningpasienter forutsettes levert på morgenen 8:30, og hentet etter avtale, mellom 14:30 og klinikkens stengetid.