Oppdretterpriser på veterinærtjenester, gjelder for hund og katt, ved Ranheim Dyreklinikk og Lade Dyreklinikk

Oppdretterpriser

Vi har generelt konkurransedyktige priser, men har i tillegg rabattert de her opplistete avlsrelaterte tjenestene for oppdrettere, og andre «storvolumkunder».

I tillegg dukker det av og til opp tilbud på våre facebook sider.
Våre priser er under løpende vurdering og kan endres uten varsel.


Gjeldende oppdretterpriser

PrislisteOppdretterpris inkl. mva
Konsultasjon veterinær, fra905
Kontroll, fra600
Valpe/kattungepakke (ID,vaksine,attest)993
Valpe/kattungepakke (ID,vaksine,attest og pass)1207
Standard vaksine hund, inkl. helsesjekk593
Standard vaksine katt, inkl. helsesjekk593
Vaksine tatt samtidig med annen behandling350
Gratis tannsjekk, hund og katt0
Progesterontest, inkl. klinisk vurdering og celleundersøkelse av skjedeutstryk1254
Inseminering m/sjekk av sædkvalitet1262
Drektighetsundersøkelse (ultralyd eller røntgen)750
HD-røntgen2158
AD-HD-røntgen2504
Øyeundersøkelse1422
Øyelysing oppdretter, inkl. NKK avgift1264
Øyelysing oppdretter, 2.hund fra samme eier, inkl. NKK avgift1071
Øyelysing, inkl. NKK avgift1264
Øyelysing 2.hund fra samme eier1071
Gonioskopi832
Øyelysing og gonioskopi, inkl. NKK avgift2096
HD-røntgen, øyelysing og gonioskopi, inkl. NKK avgift4418
HD/AD-røntgen, øyelysing og gonioskopi, inkl. NKK avgift4764
Øyelysing+HD-røntgen3586
Øyelysing+HD+AD-røntgen3932
Patella-sjekk661
Øyelysing+Patella-sjekk1785
Sterilisering hunnkatt, inkl. helsesjekk og smertebehandling2289
Kastrering hannkatt, inkl. helsesjekk og smertebehandling941
ID chip alene860
ID chip sammen annen behandling729
Pass401
Helsesjekk katt inkl. resept på ormekur682
Attestasjon i pass ved ormekur206
Tannsteinfjerning katt939
Tannsteinfjerning med tannrøntgen katt1443
Tannsteinfjerning hund1462
Tannsteinfjerning med tannrøntgen hund2299
Vurdering av bitt - hund944
Boas gradering - NKK attest1007
Hjerteattest Cavalier King Charles Spaniel941
Spondylose bokser - røntgen2631
Ryggsøyle dachs - røntgen2631
Halthetsundersøkelse (med sedasjon og 4-6 røntgenbilder)3500
Videokonsultasjon veterinær, 10 min439
Resept ved videokonsultasjon256
a) Evt. kampanje går ved hovedkontoret på Ranheim Dyreklinikk. b) Evt. kampanje går ved Lade Dyreklinikk.

Vi har forståelse for at et seriøst oppdrett kan innebære høye dyrlegekostnader, og gir derfor generelt rabatterte priser på de opplistete avlsrelaterte tjenestene for oppdrettere.
For alle oppdretterpriser forutsetter vi at evt. nødvendige dokumenter er sendt oss på forhånd, senest en virkedag før avtalt time.
Operasjonspasienter (inkl. sterilisering/kastrering) og utredningpasienter forutsettes levert når klinikken åpner, og hentet etter avtale i perioden før klinikkens stengetid.

Om prislisten ikke vises så kontakt oss på mail post@ranheimdyreklinikk.no med prisforespørselen.