Oppdretterpriser på veterinærtjenester, gjelder for hund og katt

Oppdretterpriser

Vi har generelt konkurransedyktige priser, men har i tillegg rabattert de her opplistete avlsrelaterte tjenestene for oppdrettere, og andre “storvolumkunder”.

I tillegg dukker det av og til opp tilbud på våre facebook sider.
Våre priser er under løpende vurdering og kan endres uten varsel.


Gjeldende oppdretterpriser

PrislisteOppdretterpris inkl. mva
Konsultasjon veterinær, <15 min600
Kontroll400
Valpe/kattungepakke (ID,vaksine,attest og pass)900
Valpe/kattungepakke (ID,vaksine,attest)750
Standard vaksine450
Drektighetsundersøkelse (ultralyd eller røntgen)700
HD-røntgen1400
AD-HD-røntgen1800
Øyelysing900
Øyelysing 2.hund fra samme eier700
Øyelysing+HD-røntgen2200
Øyelysing+HD+AD-røntgen2600
Patella-sjekk450
Øyelysing+Patella-sjekk1300
Kastrering hunnkatt1300
Kastrering hannkatt650
Tannstein katt500
Tannstein hund1000
ID chip alene550
Vi har forståelse for at et seriøst oppdrett kan innebære høye dyrlegekostnader, og gir derfor generelt rabatterte priser på de opplistete avlsrelaterte tjenestene for oppdrettere.
For alle oppdretterpriser forutsetter vi at alle nødvendige dokumenter er sendt oss på forhånd, senest to virkedager før avtalt time.
Operasjonspasienter (inkl. sterilisering/kastrering) og utredningpasienter forutsettes levert på morgenen 8:30, og hentet etter avtale, mellom 14:30 og klinikkens stengetid.