Overnatting ved bruk av Ranheim Dyreklinikk

Ranheim Dyreklinikk disponerer en leilighet 5 minutter fra klinikken, der våre langveisfarende kunder har mulighet til å overnatte gratis i forbindelse med bruk av våre tjenester.

Dersom du har lang kjørevei vil eksempelvis ulike former for operasjoner, indremedisinske utredninger, øyelysinger og fødsels- og reproduksjonsrelaterte tjenester, herunder inseminering og keisersnitt, kunne kvalifisere for å bruke leiligheten.

Leiligheten ligger i våningshuset på et gammelt gårdsbruk på Ranheim, og er på ca. 60m2 og har to soverom, bad, kjøkken og stue. Den er enkelt utstyrt, men har både TV og internett. Du ordner deg selv, og forlater den i den stand du selv ønsker å finne den.

Overnatting må bestilles/reserveres når du bestiller de aktuelle tjenestene, og det forutsettes selvsagt at leiligheten ikke allerede er reservert.

Og vi påpeker at vi ikke kan stille med alternativt husrom dersom leiligheten er opptatt, dette må man da ordne med selv, og for egen regning.