Preoperasjon/postoperasjon

Preoperasjon, operasjon og postoperasjon.

Vi har et stort preoperasjonsrom sentralt i klinikken der vi både forbereder operasjonspasienter og følger de opp etter operasjonen. Godt resultat ved kirurgiske inngrep dreier seg også om det som blir gjort både før og etter inngrepet.