Ranheim Dyreklinikk har nå blitt sertifisert medlem i sertifiseringsordningen

Ranheim Dyreklinikk i Trondheim har blitt sertifisert medlem i Den norske veterinærforenings sertifiseringsordning.

Ranheim Dyreklinikk har fått den anerkjente ISO-godkjennelsen, som kun blir gitt til veterinærklinikker som tilfredsstiller visse kvalitetskrav og som fortløpende blir kontrollert av interne og eksterne eksperter. På landsbasis er i dag kun 16 dyreklinikker ISO-godkjent.

Ranheim Dyreklinikk kan nå dokumentere at de lever opp til strenge, internasjonalt anerkjente krav for korrekt behandling av syke hunder, katter og evt. andre kjæledyr, og har nå rett til å omtale seg som en ISO-sertifisert veterinærklinikk.

Ranheim Dyreklinikk er nå en av flere veterinærklinikker som, under Den norske veterinærforeningen, frivillig har valgt å la seg kvalitetskontrollere for å sikre at deres tjenester alltid lever opp til de høyeste kvalitetskrav.

”ISO-sertifisering gir kundene trygghet og viser at vi gjør en ekstra innsats for at sikre høy kvalitet”, sier Anne Mette Knutsen, fagansvarlig veterinær ved Ranheim Dyreklinikk.

ISO-sertifiseringen bygger på den internasjonale standarden ISO 9001:2015. Denne har eksistert i over 25 år, og brukes i mange bransjer for å dokumentere og optimere kvalitet og samtidig sikre kundetilfredshet, effektivitet og kontinuerlige forbedringer.

Veterinærer roses for eksternkontroll

Veterinærforeningen er fornøyd med ordningen og legger særlig vekt på at det er uavhengige eksperter som gjennomfører ekstern kontroll med etterlevelse av standarden. I andre land er veterinærer blitt kritisert for å kontrollere hverandre internt i stedet for å overlate kvalitetssikringen til uavhengige eksperter.

«Klinikkene som deltar i sertifiseringsordningen vil unngå slik kritikk og vil derfor være proaktive gjennom å innføre strengere krav og økt kontroll. Når en klinikk er sertifisert gjennom Veterinærforeningens sertifiseringsordning, kan kundene være sikre på at det er ekstra fokus på faglig kvalitet og kontinuerlig forbedring», forteller veterinær Knutsen, som også er godkjent spesialist i smådyrsykdommer – hund og katt, og autorisert øyelyser.

For ytterligere informasjon, kontakt Anne Mette Knutsen, Ranheim Dyreklinikk, tlf. 73107070, anne.mette.knutsen@ranheimdyreklinikk.no

Fakta om ISO-sertifikatet

Som sertifisert medlem av Den Norske Veterinærforeningens sertifiseringsordning, er dyreklinikker og dyrehospitaler sertifisert i kvalitetsledelse iht. ISO 9001:015-standarden. Hovedformålet er å sikre at arbeidsprosessene kvalitetssikres og effektiviseres, så det blir bedre tid til det aller viktigste – veterinærens behandling av dyret. Samtidig fokuserer ISO-standarden på kommunikasjon, for å sikre at du som dyreeier blir rådført i forbindelse med dyrets behandling og oppfølging. Les mer på www.vetnett.no/klinikksertifisering/