Røntgenavdeling

Klinkken har to røntgenstasjoner og avansert ultralydapparat. Ett dedikert røntgenrom der vi utfører det meste av røntgenundersøkelser, og så har vi tannrøntgen integrert i vårt store pre-operasjonsrom. Begge røntgenapparat er topp moderne, med ren digital billedbehandling, og vi har sentralt DICOM lager som gjør det lettvint både å ta i mot rekvisisjoner og å henvise videre til andre spesialister. Ved begge røntgenstasjoner har vi selvsagt også avsug for anestesigasser.