Smerte

Smerte

Ulike dyrearter kan vise helt forskjellig adferdsmønstre ved smerte. Symptomer på stress og smerte ligner hverandre. To av våre vanligste kjæledyr, hund og katt, har forskjellig smerteadferd. Tegn på smerte hos hund kan være at hunden ikke vil gå ut, virker deprimert, tiltaksløs, trøtt, ikke vil spise, agressivitet, pesing, skjelving, vokalisering som pistring, gneldring eller bjeffing. Man kan se forskjellig smerteadferd mellom dominante og usikre hunder. En dominant hund vil ved smerte kanskje endre adferd til å bli mer aggressiv, mens en nervøs hund kanskje heller vil trekke seg mer tilbake. Noen hunder blir plutselig engstelige, viser angst for lyder eller blir redde for å være alene (separasjonsangst). Kattene gjemmer seg ofte mer bort, unngår kontakt, slutter å vaske seg, slutter å spise eller de kan bli mer aggressive. Dyr skal ikke lide unødig, ta kontakt med oss vi vil hjelpe dyret ditt.

Dyr som har smerter har ikke en normal evne til å takle forskjellige situasjoner. Kroniske smerter kan føre til separasjonsangst, lydfobier, selvødeleggelse (slikking, biting, kløing, unormal spising, drikking, fluesnapping), bjeffing, pistring, uling. De kan få tvangsatferd ved at de skraper, graver, går i ring, jakter på halen, peser, jakter på skygger, fryser eller at de viser aggresjon ved at de angriper matskåla, en fot, rompa, halen eller lignende. Dyr som går med kroniske smerter kan ha gode og dårlige dager. Smerteterskelen viser seg å være ganske lik, men toleranseterskelen kan variere sterkt mellom individer og fra gang til gang. Toleranseterskelen kan være situasjonsavhengig. Hos hund er det slik at jakt, trening, lek, brunst har en høy motivasjonsfaktor. En hund med ryggsmerter, buksmerter, leddsmerter, fantomsmerter, nakkesmerter eller muskelsmerter vil ved høy motivasjon få fokuset bort fra smertene, uten at dette betyr at dyret ikke har smerter.

Smerte kan oppfattes av eier som et uttalt atferdsproblem. Så har du en atferdsendring, be om grundig undersøkelse av veterinær for å finne ut om dyret ditt kan ha smerter eller sykdom. Tannpine, kreft, skjelettlidelser, hud- og ørelidelser er typiske eksempler på smertefulle tilstander som krever behandling. Langvarig smerte med påfølgende stress vil kunne bidra til at immunforsvaret svekkes, energibalansen påvirkes negativt, rekonvalesensen forlenges og at dyret beveger seg mindre eller unormalt. Langvarige smerter bør behandles. For å kunne behandle korrekt må man vite årsak. Man må først behandle underliggende sykdom og i tillegg gi smertestillende medisiner, støtteterapi, rehabilitering og ikke minst omsorg.