Timebestilling-ny

Hvis du ikke får fram vårt timebestillingsskjema, så send timebestillingen manuelt til timebestilling@ranheimdyreklinikk.no.

Opplys pasient/Beskriv kort hva du ønsker/Når du ønsker time (minst 2 virkedager fram i tid)/Ditt navn/Telefonnummer.