Allmenn medisin

Allmenn medisin

Til forskjell fra allmenn praktiserende leger som kan snakke med pasientene sine er det du som eier som må snakke for dyret ditt. Veterinæren foretar en helseundersøkelse, hvor dyret undersøkes fra nese til haletipp.

Øyne, nese, hud, ører, munnhule, sirkulasjon, luftveier, fordøyelsesorganer, lymfeknuter, jur, kjønnsorganer og bevegelsesapparat vurderes ved helsesjekk. Ut fra helsekontrollen og sykehistorie fra eier vurderer dyrlegen om dyret trenger videre undersøkelser eller behandling.

Hos oss får akuttpasienter alltid dyrlegehjelp selv om de ikke har bestilt time. Magedreining, kuttskader, beinbrudd, heteslag, bittskader, fødselshjelp, vepsestikk, hoggorm bitt, øyeskade, brekninger, diaré, forstoppelse og urinstopp er bare noen eksempler på hva som kan være akutt.

Valpesjekk, seniorsjekk, tannkontroll og årlig helsesjekk, helseattester, id-merking, vaksinering, brunstkontroll og inseminering foretas vanligvis i poliklinikken. Forebyggende flått behandling, passutstedelse og attestering av ormekur kan smettes inn mellom timebestillinger når eier skal ut å reise.

Bestill time ved å klikke her.