Røntgen

Klinikken har nytt avansert digital røntgenapparat, som sikrer røntgenbilder av god diagnostisk kvalitet.

Bestill time ved å klikke her.

Og vi er godkjent av Norsk Kennel Klubb (NKK) for å utstede patella attester og til å foreta rutinemessige hofte- (HD), albue- (AD), kne- og ryggrøntgenundersøkelser (inkludert spondylose røntgen).