avdeling-rehabilitering

Vi har egen rehabiliteringsavdeling med blant annet vanntredemølle.