Bløtdelskirurgi

Bløtdelskirurgi
Vi foretar det meste innen bløtvevskirurgi. Vi har egne sterile operasjonsrom der det foretas både planlagt kirurgi og akuttkirurgi. En klinikkassistent sørger alltid for overvåking av pasienten og sikrer god anestesi og smertebehandling. Rutinemessige kirurgiske inngrep vi utfører er blant annet kastrering/sterilisering, fjerning av hudtumorer, brokkoperasjoner, fjerning av fremmedlegeme, fjerning av betent livmor og keisersnitt.

I de tilfeller det er mistanke om sykdom i buken hvor det ikke har vært mulig å finne årsak til problemet ved hjelp av røntgen, ultralyd eller endoskopiundersøkelser, utføres eksplorativ lapratomi. Eksplorativ lapratomi innebærer at buken blir åpnet og alle bukorganer blir undersøkt nøye. Ved unormale funn kan det tas prøver av ulike organer som lever, milt, nyrer, bukspyttkjertel, fordøyelseskanal eller fra svulster i buken. I noen tilfeller løses problemet der og da ved å fjerne for eksempel en svulst eller et fremmedlegeme.

Kirurgiske problemer i øvre luftveier er både alvorlig og svært plagsomt for pasientene. Vi anbefaler kirurgisk korrigering av fortykket, lang bløt gane, forsnevring eller kollaps av luftrøret og trange nesebor hos de pasienter hvor prognose av kirurgisk behandling er god. Hos 80-90 prosent av disse pasienter vil kirurgisk korrigering øke livskvaliteten betraktelig fordi det blir mye letter å puste.