Neurologi/anfall

Neurologi/anfall

Neurologiske sykdommer omfatter sykdommer relatert til hjerne, ryggmarg og perifere nerver. Avhengig av hvilken del av nervesystemet som er skadet vil dyret kunne ha svært varierende symptomer som for eksempel bortfall av nervereflekser, epileptiske anfall, lammelser (parese), skjev hodeholdning, inkontinens, regurgitasjon, pusteproblemer, endret hjerteaktivitet, ustø gange (ataksi), nakke eller ryggsmerter. Enkelte neurologiske sykdommer kan gi svært akutte smerter og smertebehandling må gis så fort som mulig.

Sykdom som primært ikke angår nervesystemet kan sekundært gi neurologiske symptomer. Epileptiske anfall som eiere opplever som svært dramatisk er symptom som kan være forårsaket av indremedisinsk sykdom eller være relatert til sykdommer i nervesystemet. Hos små hunderaser er det for eksempel ikke uvanlig med problemer med lavt blodsukker (hypoglykemi) eller vannhode (hydrocephalus). Begge lidelser kan medføre sekundære hjernesymptomer med epilepsi lignende anfall.

Utredning av neurologiske pasienter vil ofte minimum kreve blod, urinprøver og neurologisk undersøkelse. Røntgen, CT og MRI undersøkelser vil ved enkelte lidelser kreves for å lokalisere skade, vurdere omfang og for å vurdere om kirurgisk behandling vil være riktig.

Myasthenia gravis, syringomyeli, Felin dysautonomi (Key-Gaskell syndrom) og ryggmargskader er eksempler på sykdommer hvor enkelte hunde- eller katteraser kan være mer disponert for sykdommen enn andre.