Tannrom

Våre klinikker har dedikerte tannrom der tanntrekking og annen tannbehandling utføres.

Ved begge avdelinger har vi tannrøntgen med digital framkalling og PACS integrert i journalsystemet, slik vi kan hente fram bildene fra begge avdelinger uavhengig av hvilken avdeling bildene er tatt ved. Dette gir oss fleksibilitet i vår pasientoppfølging.

Tannbehandlingsrommene er selvsagt utstyrt for gassanestesi og med monitorer for pasientovervåking mens dyrene er under behandling.