Tannrom

Vår klinikk har to dedikerte tannrom der tanntrekking og annen tannbehandling utføres.

Ved begge tannrom har vi tannrøntgen med digital framkalling og PACS integrert i journalsystemet.

Tannbehandlingsrommene er selvsagt utstyrt for gassanestesi og med monitorer for pasientovervåking mens dyrene er under behandling.