Dyreklinikk sertifisert av den norske veterinærforening

Ranheim Dyreklinikk var sertifisert av Den Norske Veterinærforening inntil ordningen ble avviklet i mai 2022.

Den norske veterinærforening hadde en egen sertifiseringsordning for dyreklinikker: Dyreklinikk sertifisert av Den norske veterinærforening.
Hovedmålet med sertifiseringsordningen var å bidra til en løfting av kvaliteten på de norske dyreklinikkene, både faglig og administrativt.

For å bli sertifisert mått klinikken tilfredsstille en rekke krav med hensyn på lokalene, personalet, kompetansen (herunder vedlikehold av denne), behandlingsfasiliteter og rutiner.
Godkjenningen skjedde ved at tilsynsutvalget for dyreklinikker kom på inspeksjon, og utarbeidet en tilsynsrapport med konklusjon fra besøket.
Vi ble godkjent i 2019.

I tilsynsrapporten fikk vi beskrivelser som:
«Ranheim Dyreklinikk er en tiltalende, godt utstyrt og godt plassert dyreklinikk. Klinikken har lyse og romslige behandlingsrom, operasjonsrom og venterom.»
«Det er egen inngang, merket fra utsiden, direkte til venterommet for katter. Veldig trivelige venterom.»
«De ansatte har mye fagkunnskap og viser stor vilje til å omsette dette til god veterinærmedisinsk behandling.»
noe vi er meget godt fornøyd med!

Ranheim Dyreklinikk var da den eneste frittstående dyreklinikken i Trondheimsområdet som er sertifisert av DNV, og den eneste dyreklinikken med autorisert øyelyser og smådyrspesialist i Midt-Norge.

Vi er svært stolte over å ha passert denne milepælen, og litt ekstra av at det uavhengige tilsynsutvalget poengterer at vi har både et trivelig og faglig seriøst dyrehelsetilbud!