Dyreklinikk sertifisert av den norske veterinærforening

Ranheim Dyreklinikk er sertifisert av Den Norske Veterinærforening.

Den norske veterinærforening har en egen sertifiseringsordning for dyreklinikker: Dyreklinikk sertifisert av Den norske veterinærforening.
Hovedmålet med sertifiseringsordningen er å bidra til en løfting av kvaliteten på de norske dyreklinikkene, både faglig og administrativt.

For å bli sertifisert må klinikken tilfredsstille en rekke krav med hensyn på lokalene, personalet, kompetansen (herunder vedlikehold av denne), behandlingsfasiliteter og rutiner.
Godkjenningen skjer ved at tilsynsutvalget for dyreklinikker kommer på inspeksjon, og utarbeider en tilsynsrapport med konklusjon fra besøket.
Vi ble godkjent og første gangs godkjenning gjelder i 2.år, så må vi søke om regodkjenning.

I tilsynsrapporten fikk vi beskrivelser som:
«Ranheim Dyreklinikk er en tiltalende, godt utstyrt og godt plassert dyreklinikk. Klinikken har lyse og romslige behandlingsrom, operasjonsrom og venterom.»
«Det er egen inngang, merket fra utsiden, direkte til venterommet for katter. Veldig trivelige venterom.»
«De ansatte har mye fagkunnskap og viser stor vilje til å omsette dette til god veterinærmedisinsk behandling.»
noe vi er meget godt fornøyd med!

Ranheim Dyreklinikk er da den eneste frittstående dyreklinikken i Trondheimsområdet som er sertifisert av DNV, og den eneste dyreklinikken med autorisert øyelyser og smådyrspesialist i Midt-Norge.

Vi er svært stolte over å ha passert denne milepælen, og litt ekstra av at det uavhengige tilsynsutvalget poengterer at vi har både et trivelig og faglig seriøst dyrehelsetilbud!