Kurs Ranheim Dyreklinikk

Kurs som arrangeres ved Ranheim Dyreklinikk


VÅRE ANNONSERTE KURS ER UTSATT INNTIL VIDERE….


Fôrallergi og atopisk dermatitt hos hund – nye utredningsmetoder, nye medisiner, hvordan optimere behandlingen?

Målgruppe: Veterinærer og hudinteresserte dyrepleiere, assistenter
Foreleser: Babette Baddaky Taugbøl, veterinær dermatolog
Dato: torsdag 26. mars UTSATT
Påmelding: innen 23.03. til kurs@ranheimdyreklinikk.no

Pris: Kurset er sponset av Dr. Baddaky og Ranheim Dyreklinikk og koster
kun NOK 600,- Påmelding kreves pga servering.

I prisen inngår kaffe/te, frukt, kaker, lunsj og tilgang til presentasjonene og
nyttige utredningsskjema til bruk i klinikken. Begrenset antall plasser.

Tidsplan: (Last ned pdf av kursbeskrivelse: Dr. Baddaky og Ranheim Dyreklinikk_2020)
08.30 – 09.00: Kaffe/registrering
09.00 – 12.15: Utredning av fôrallergi og atopisk dermatitt.
Hva er nytt?
Hvordan virker de «nye» allergimedisinene, hvilke preparater til
hvilken pasient, hva kan kombineres, hvordan justere immunterapi.
Hvorfor og hvordan ta vare på mikrobiomet?
12.15 – 13.00: Lunsj
13.00 – 15.00 Kasusdiskusjoner i mindre grupper og i plenum. Mulighet for å se på
cytologiske preparater.
15.00 – 15.30 Spørsmål og oppsummering
Velkommen på kurs!

Med vennlig hilsen,
Anne Mette Knutsen og Babette Taugbøl


Tannrøntgenkurs

Fredag 6. mars og lørdag 7. mars 2020

Kursbeskrivelse: (Last ned pdf av kursbeskrivelse: Kursinnbydelse2020_tannrøntgen)

Intraoral tannrøntgen er en essensiell del ved all tannbehandling. Man må ha røntgenbilder av god kvalitet for å kunne avsløre patologi av tennene under gingivakanten samt i kjever og kjeveledd. Med tannrøntgen kan vi lett identifisere bentap ved periodontitt, avsløre utviklingsanomalier i tannrøttene, ufrembrudte tenner, tanncyster, infeksjoner og rotspissbetennelse med mer.

Tannrøntgen er en disiplin som ofte volder den enkelte veterinær og dyrepleier frustrasjon fordi man ikke behersker teknikken. På dette kurset vil du lære hvordan du skal ta perfekte røntgenbilder av alle tennene hos hund og katt. Kursdeltagerne blir delt inn i grupper. I tillegg til teoretisk undervisning blir det grundig gjennomgang med praktiske øvelser og hands-on undervisning hvordan man tar røntgenbilder av hunden og kattens tenner. Du lærer også hvordan man tolker røntgenbilder og det blir bred gjennomgang av ulike patologiske tilstander.

Dette kurset er et «must» for alle veterinærer og dyrepleiere som arbeider med tannbehandling.

Målgruppe: veterinærer og dyrepleiere

Foreleser/veileder er SIGBJØRN H. STORLI
Dipl. EVDC/ EBVS European Veterinary Specialist in Dentistry & Oral Surgery,
Dyretannklinikken i Vestfold

Kursavgift 8500,-.
Enkel bevertning kursdagene og middag fredag kveld er inkludert.

Påmelding sendes på e-post til kurs@ranheimdyreklinikk.no.

Det er begrenset antall plasser, og påmeldingsfrist er 1. mars 2020. Avmelding etter 1. mars 2020 vil bli fakturert.

Program

Fredag:
08.30 – 09.00 Registrering
09.00 – 09.45 Grunnleggende innføring i radiologi.
10.00 – 10.45 Gjennomgang av ulike røntgensystemer og billedbehandling
11.00 – 12.00 Posisjoneringsteknikk ved tannrøntgen på hund og katt. Praktisk demo
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 13.45 Introduksjon til tolking av røntgenbilder
Kursdeltagerne deles inn i 2 grupper
14.00 – 16.30
Gruppe 1: Tolkning av røntgenbilder
Gruppe 2: Praktisk undervisning og øvelser med røntgen av hund, hel-status
18:00 – Middag

Lørdag:
08.30 – 11.00
Gruppe 2: Tolkning av røntgenbilder
Gruppe 1: Praktisk undervisning og øvelser med røntgen av hund, hel-status
11.00 – 12.00 (Gruppe 1 og 2): Hel-status tannrøntgen på katt.
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 15.00 Gjennomgang av røntgenbilder med tanke på kvalitet, artefakter og patologi
15.00 – 15.15 Oppsummering og avslutning

Velkommen på kurs !

Sponset av Jan F. Andersen.


Nevrologikurs

Torsdag 27. februar og fredag 28. februar 2020 UTSATT

Kursbeskrivelse: (Last ned pdf av kursbeskrivelse: Kursinnbydelse2020_nevrologi)

Kurset gir oppdatert kunnskap innen nevrologi og er et «must» for alle veterinærer som tar imot nevrologi pasienter.

Kurset gir en gjennomgang av praktisk tilnærming til undersøkelse av nevrologipasienten.
Diplomat i neurologi Karin Hultin Jäderlund vil gi oppdaterte tips og råd blant annet til hva du skal gjøre når du får inn en akutt lammelse, hjernehinnebetennelse og ikke minst epilepsi.

Kurset er teoretisk, men det vil også være interaktive videokasus begge dager

Målgruppe: veterinærer

Foreleser/veileder er KARIN HULTIN JÄDERLUND
DVM, PhD, Dipl.ECVN , førsteamanuensis i nevrologi ved NMBU

Kursavgift 7500,-.
Enkel bevertning kursdagene og middag torsdag kveld er inkludert.

Påmelding sendes på e-post til kurs@ranheimdyreklinikk.no.

Det er begrenset antall plasser, og påmeldingsfrist er 21. februar 2020. Avmelding etter 21. februar 2020 vil bli fakturert.

Program

Torsdag:
08.30 – 09.00 Registrering
09.00 – 09.45 Nevrologisk utredning; undersøkelse og diagnostikk
10.00 – 10.45 Nevrologisk utredning; undersøkelse og diagnostikk.
11.00 – 12.00 Fra symptom til diagnose og behandling – vanlige sykdommer i ryggmarg
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 13.45 Fra symptom til diagnose og behandling – vanlige sykdommer i ryggmarg
14.00 – 14.45 Fra symptom til diagnose og behandling – vanlige sykdommer i ryggmarg
15.15 – 17.15 Interaktiv trening med videokasus
19:00 – Middag

Fredag:
09.00 – 09.45 Fra symptom til diagnose og behandling – vanlige sykdommer nevromuskulært
10.00 – 10.45 Fra symptom til diagnose og behandling – vanlige sykdommer i hjerne og kraniale nerver
11.00 – 12.00 Fra symptom til diagnose og behandling – vanlige sykdommer i hjerne og kraniale nerver
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 13.45 Fra symptom til diagnose og behandling – vanlige sykdommer i hjerne og kraniale nerver
14.00 – 14.45 Fra symptom til diagnose og behandling – vanlige sykdommer i hjerne og kraniale nerver
15.15 – 17.15 Interaktiv trening med videokasus

Velkommen på kurs !

Sponset av Jan F. Andersen.


Kirurgikurs

Fredag 14. februar og lørdag 15. februar 2020

Kursbeskrivelse: (Last ned pdf av kursbeskrivelse:KursinnbydelseKirurgi2020)

Kurset gir oppdatert kunnskap innen basal kirurgi og er et «must» for alle veterinærer som tar imot akuttpasienter eller på annet vis arbeider noe med kirurgi, og som tar mål av seg å unngå de vanligste komplikasjoner ved kirurgisk behandling.

Diplomat i kirurgi Christina Thompsen vil gi oppdaterte tips og råd.

Kurset gir en gjennomgang av dagens gjeldende grunnleggende kirurgiske prinsipper; vevshåndtering – håndtering av instrument – suturvalg – suturteknikk – anbefalt kirurgisk metode gjeldende for de vanligste kirurgisk behandlingene vi utfører.

Kurset er teoretisk, men det er lagt inn en praktisk økt der det blir anledning til å «praktisere» forskjellige anbefalte suturteknikker ved forskjellige typer kirurgiske inngrep, på øvingsobjekter.

Målgruppe: veterinærer

Foreleser/veileder er CHRISTINA STRAND THOMSEN
Dipl. ECVS/ sjefsveterinær ved AniCura Dyresykehuset Bergen Nord

Kursavgift 6500,-.
Enkel bevertning kursdagene og middag fredag kveld er inkludert.

Påmelding sendes på e-post til kurs@ranheimdyreklinikk.no.

Det er begrenset antall plasser, og påmeldingsfrist er 10.februar 2020 , men vi holder åpent for påmelding så lenge vi har ledige plasser – ta kontakt. Avmelding etter 10.februar 2020 vil bli fakturert.

Program

Fredag:
08.30 – 09.00 Registrering
09.00 – 09.45 Evidensbasert veterinærmedisin
10.00 – 10.45 Hygiene og antibiotika
11.00 – 12.00 Sondefôring
12.00 – 12.45 Lunsj
13.00 – 13.45 Akutt abdomen – kasusbasert
14.00 – 14.30 Keisersnitt
14.30 – 16.30 Kursdeltagerne deles inn i 2 grupper – gruppene bytter tema etter en time
Gruppe 1: Tolkning av røntgenbilder og ultralydbilder akutt abdomen – kasustikker
Gruppe 2: Praktisk suturering på øvingsobjekter
16.30 – 17.00 Mingle
17.00 –18.00 Magedreining
19.00 – Middag

Lørdag:
08.00 – 09.00 Det er bare en kul, er det ikke? Kirurgisk onkologi – prinsipper
09.15 – 10.00 «Dirty margins» – hva nå?
10.15 – 11.00 Vanlig kirurgiske komplikasjoner
11.00 – 11.30 Lunsj
11.30 – 13.00 Dyspnø – kirurgiske pasienter – ca 1 time

Velkommen på kurs !

Sponset av Jan F. Andersen.


Kurs i tannmedisin

Fredag 1. februar 2019 kl 09:00 – 17:00–lørdag 2. februar 2019 kl 09:00 -17:00

Tema:
• Grunnleggende oral anatomi og nomenklatur
• Regional – og lokal anestesi
• Tannrøntgen – nyttige tips til å ta perfekte røntgenbilder
• Periodontitt
• Orale traumer
• Oral neoplasi
• Mal okklusjon
• Tannresorpsjon og stomatitt
• Kasus diskusjoner

Kurset er teoretisk og myntet på veterinærer.

Foreleser er Sigbjørn H. Storli
Dipl. EVDC/ EBVS European Veterinary Specialist in Dentistry & Oral Surgery
Sigbjørn driver Dyretannklinikken i Vestfold, som er en ren tannklinikk.

Kursavgift 4500,-.
Enkel bevertning kursdagene og middag fredag kveld på Solsiden er inkludert.
Påmelding sendes på e-post til post@ranheimdyreklinikk.no.
Det er begrenset antall plasser, og påmeldingsfrist er 15.januar 2019. Avbestilling etter 20.januar 2019 vil bli fakturert.

Velkommen på kurs !

Kurset arrangeres av Ranheim Dyreklinikk og Støren Dyreklinikk.

Sponset av Jan F. Andersen.

Adr. Vikelvfaret 4, 7054 Ranheim.
post@ranheimdyreklinikk.no