Hormoner

Hormoner

Hormoner er kroppens kommunikasjonssystem som bringer beskjeder mellom kroppens forskjellige organer. Hormoner som insulin, adrenalin, tyroksin, kortikosteroider, oksytocin med flere produseres i hormonkjertler (endokrine kjertler) og transporteres via blodet til det vev i kroppen som skal motta en beskjed. Sykdom i hormonproduserende vev vil kunne påvirke mange av kroppens funksjoner.

De vanligste hormonelle sykdommene hos katt er unormalt høyt stoffskifte (hypertyreose) og sukkersyke (diabetes). Vanlige hormonsykdommene hos hund er Cushings sykdom, Addison, diabetes og nedsatt stoffskifte (hypotyreose). Dyr med endokrine sykdommer vil kunne ha svært forskjellige symptomer. Felles for mange av hormonsykdommene er at de gir økt drikking og urinering.

I tillegg til grundig helsesjekk må man ta blod og urinundersøkelser og spesifikke tester som kan bekrefte eller avkrefte endokrine sykdommer. Kreft i hormonproduserende organer kan være årsak til hormonforstyrrelser. Ultralyd, røntgen eller andre billeddiagnostiske undersøkelser som CT eller MRI kan være nødvendige undersøkelser for å lokalisere kreft. Enkelte hormonsykdommer som for eksempel sukkersyke, hypertyreose, Addison og forstyrrelser i kalsiumreguleringen for å nevne noen, kan ubehandlet være livstruende.