Addison

Addison / Hypoadrenokortisisme

Addison er en hormonsykdom man ser hos hunder, der man får nedsatt produksjon av hormonene aldosteron og kortisol som produseres i binyrebarken. Addison kan være relatert til sykdom i binyrebarken eller være et resultat av andre sykdommer. Mangel på aldosteron resulterer først og fremst i for høy mengde kalium (hyperkalemi) og for lav mengde natrium (hyponatremi) i blodet. Nedsatt produksjon av glukokortikoider vil gi lavt blodsukker. Addison kan være akutt eller kronisk. Symptomer ved akutt form vil kunne være alt fra sjokk, oppkast, diaré, anoreksi, generell svakhet, mental depresjon, nyresvikt, ømhet ved palpasjon av buk til plutselig død. Ved den kroniske formen vil symptomene være mer vage; tilbakevendende episoder av oppkast og diaré, tiltakende svakhet, nedsatt motstandskraft overfor stresspåvirkninger, tørt hårlag, svak puls og dehydrering. Det er viktig at Addison diagnosen stilles tidlig slik at behandlingen kommer i gang. Prognosen kan være god ved riktig behandling og regelmessige kontroller.