Smådyrspesialist, hva innebærer dette og hva betyr det for deg?

Smådyrspesialist

Smådyrspesialist, eller godkjent spesialist veterinær innen spesialiteten «smådyrsykdommer – hund og katt» som det formelt heter i godkjenningen fra Mattilsynet, er en tittel som kun et fåtall veterinærer i Norge rettmessig kan bruke. I dag kvalifiserer man seg gjennom et omfattende etterutdanningsløp som blant annet inneholder betydelig kursvirksomhet over mange år. Det innebærer også skriving av omfattende egne pasientjournaler som blir evaluert av fagfeller. Videre inngår obligatorisk praksis ved godkjente klinikker med allerede godkjente spesialister som veiledere. Artikkelskriving og publisering i fagfellevurderte tidsskrift inngår også og sist men ikke minst en avgjørende eksamen som må bestås. For å opprettholde godkjenningen, kreves det kontinuerlig vedlikehold av kompetansen.

Hva betyr dette for deg?

Ved en dyreklinikk som har egen smådyrspesialist, så kan du regne med å få hjelp av en faglig oppdatert veterinær, som har et såpass høyt faglig engasjement at man faktisk har investert den tiden og kreftene det tar å gjennomføre denne utdannelsen. Sannsynligvis vil du få god hjelp med det aller meste av det du trenger å gå til dyrlegen for, etter oppdaterte evidensbaserte veterinærmedisinske prinsipper.

Du treffer forhåpentligvis også en som har såpass ydmykhet over for veterinærfaget at man erkjenner at med den rivende utviklingen som er innen veterinærmedisin, så fins det også andre fagfeller å drøfte med eller henvise videre til, når man har kommet så langt man komme med egen kompetanse. Og som har det rette kontaktnettet når ekstern spisskompetanse trengs.

Smådyrspesialister

Oversikt over godkjente spesialister i smådyrsykdommer – hund og katt finner du på veterinærforeningens nettsider, hvor utdanningen også er mer inngående beskrevet.