Sukkersyke

Sukkersyke (diabetes mellitus)

Sukkersyke er en samlebetegnelse for tilstander med forhøyet mengde av sukker (glukose) i blod og urin, samtidig som cellene rundt om i kroppens ulike organer ikke får den energien de trenger.

Det høge blodsukkeret skyldes en svikt i kroppens normale opptak av og utnyttelse av glukose i maten, som reguleres av blant annet hormonet insulin produsert i bukspyttkjertelen. Ved høyt blodsukker overskrides nyrenes kapasitet til regulering av sukker og sukker skilles ut i urinen.

Insulinmangel kan skyldes opphørt produksjon av insulin eller forhøyede nivå av insulinantagonister, stoffer som har motsatt effekt av insulin. Mange dyr har nedsatt sensitivitet for insulin. Sukkersyke kan komme som følge av annen sykdom.

Vanlige symptomer på sukkersyke både hos hund og katt er økt drikking (polydipsi), økt urinering (polyuri), vekttap og økt matinntak (polyfagi). Polyfagi vil etter hvert kunne gå over til manglende matinntak (anoreksi) når sykdommen utvikler seg. Mange sukkersyke katter er både deprimerte og dehydrerte og enkelte katter kan få neurologiske symptomer som kan gi svikt i bakbeina. Hunder kan utvikle grå stær.

Ubehandlet sukkersyke kan være livstruende. Har man dyr med sukkersyke trenger de regelmessige oppfølginger både hjemme og med veterinærkontroller for å sjekke at man har klart å regulere blodsukkeret. Den vanligste årsaken til dårlig glukoseregulering hos hund er underliggende Cushing eller løpetid hos tispe. Tisper som har sukkersyke anbefales kastrert med en gang de er stabile på blodsukker og i tillegg at tispa er i inaktiv seksualsyklus.

Dyr som har symptomer forenelig med sukkersyke trenger undersøkelse av veterinær og analyse av blod – og urinprøver. Høye nivåer av fruktosamin kan si oss noe om pasienten har hatt høyt blodsukker over tid.

Hos pasienter hvor det er vanskelig å regulere blodsukkeret må man lete etter underliggende årsaker.

Sukkersyke kan være en alvorlig sykdom, men med diett spesielt tilpasset sukkersykepasienter, regelmessig trening og riktig behandling kan dyret leve et normalt og godt liv. Viktig ved all behandling av sukkersyke pasienter er at de følges opp med regelmessige kontroller hos veterinær, for å sjekke at man har klart å stabilisere blodsukkeret.