Bronkoskopi

Bronkoskopi

Bronkoskopi – kikkhullsundersøkelse av luftveiene.
Sykdommer i luftveiene kan gjøre at dyret får lite oksygen, og typisk vil man se at dyret ikke orker så mye og ikke er like ivrig på tur. Eldre dyr kan ha nedsatt immunforsvar og er derfor mer utsatt for luftveisinfeksjoner, og det er viktig å huske at selv om et dyr blir eldre så skal det ikke plutselig henge mer etter på tur.
Hos dyr som har fremmedlegeme eller tumorer i nesen er det ikke uvanlig at de kan nyse. Vanligvis puster hunder og katter mest med nesen og sykdommer i luftveiene kan være alt fra trange nesebor, trang hals, kollaps av luftrør, eller sykdommer i lunge- eller brysthulen. Symptomer kan variere i alvorlighetsgrad og kan være alt fra nysing, neseblødning, renning fra nese, hoste, til anstrengt pust.
Når dyr med symptomer fra luftveiene skal utredes er det svært viktig med bronkoskopi.
Ved hjelp av kikkhullsundersøkelse kan vi undersøke både øvre og nedre luftveier. Vi utfører rutinemessig rhinoskopier av nesehulen og bronkoskopi av både øvre og nedre luftveier. Ved bronkoskopi fører vi et kamera ned i luftrøret og får inspisert luftrøret og dens forgreininger på vei ned til lungevevet. Vi kan plukke ut fremmedlegemer, ta ut bakterieprøver, ta celleprøver samt sjekke om det er unormale forandringer. Sammen med blod- og røntgenundersøkelser hjelper bronkoskopiundersøkelser oss til å finne den eksakte årsak til et sykdomsproblem mye tidligere enn uten og gir oss derfor et mye bedre og raskere behandlingsresultat. Ved hjelp av trachealbronkale skylleprøver får man sett på cellene, bakteriene og av og til kan man se parasitter i lungene eller parasittene påvises ved avføringsundersøkelser.

Lungeorm er en parasitt som smitter via snegler. Når vi utreder et dyr ved mistanke om lungeorm, pleier vi i tillegg til bronkoskopi undersøkelse med uttak av bakterieprøver og celleprøver også å ta blodprøver, røntgenbilder av brystet og avføringsprøver. Det finnes ulike typer av lungeorm og det er viktig å finne hvilken type lungeorm det er for å kunne velge riktig behandling.

Anne Mette har vært på et spennende kurs om luftveislidelser på hund og katt. Der var det blant annet fokus på viktigheten av kikkhullsundersøkelser i utredningen av dyr med symptomer fra luftveiene. Sykdommer i luftveiene kan gjøre at dyret får lite oksygen, og typisk vil man se at dyret ikke orker så mye og ikke er like ivrig på tur. Hos dyr som har fremmedlegeme eller tumorer i nesen er det ikke uvanlig at de kan nyse. Vanligvis puster hunder og katter mest med nesen og sykdommer i luftveiene kan være alt fra trange nesebor, trang hals, kollaps av luftrør, eller sykdommer i lunge- eller brysthulen. Symptomer kan variere i alvorlighetsgrad og kan være alt fra nysing, neseblødning, renning fra nese, hoste, til anstrengt pust. Ved hjelp av kikkhullsundersøkelse kan vi undersøke både øvre og nedre luftveier. Vi utfører rutinemessig rhinoskopier av nesehulen og bronkoskopi av både øvre og nedre luftveier. Ved bronkoskopi fører vi et kamera ned i luftrøret og får inspisert luftrøret og dens forgreininger på vei ned til lungevevet. Vi kan plukke ut fremmedlegemer, ta ut bakterieprøver, ta celleprøver samt sjekke om det er unormale forandringer. Sammen med blod og røntgenundersøkelser har bronkoskopiundersøkelser hjulpet oss til å finne den eksakte årsak til et sykdomsproblem mye tidligere og derfor gitt et mye bedre og raskere behandlingsresultat. Ved hjelp av trachealbronkale skylleprøver får man sett på cellene, bakteriene og av og til kan man se parasitter. i lungene eller at parasittene påvises ved avføringsundersøkelser.

Husk eldre dyr kan ha nedsatt immunforsvar og er derfor mer utsatt for luftveisinfeksjoner. Det er derfor viktig å huske at selv om et dyr blir eldre skal det ikke plutselig henge mer etter på tur.