Fordøyelse

Fordøyelse

Fordøyelsessykdommer omfatter sykdom i alle kroppens organer som har med fordøyelse å gjøre; kjeve og munnhule, spiserør, mage-tarm, galleblære, bukspyttkjertel (pankreas) og lever. Sykdom i fordøyelsesorganene vil kunne påvirke næringsopptak eller tap av næring over tarm og kroppens evne til å nyttiggjøre seg næringsstoffene. «Uten mat og drikke funger helten ikke». Ta kontakt med oss så vil vi hjelpe deg.

Utredning av fordøyelsessykdommer innebærer ofte undersøkelse av blod, urin, fæces og oppkast. I tillegg til disse undersøkelsene bruker vi som regel ultralyd og røntgenundersøkelse som hjelpemiddel til å vurdere de forskjellige fordøyelsesorganene. Gastroskopi og koloskopi brukes i de tilfeller vi har lokalisert problemet til mage og tarm og disse undersøkelsene er viktig for resultatet.

Symptomer på fordøyelsessykdommer kan være alt fra anoreksi, kvalme, brekninger, regurgitasjon, oppkast, diare, forstoppelse, økt drikking og ikke minst buksmerter. Noen dyr med smerter blir liggende veldig stille, mens et dyr med kolikksmerter vil ofte være veldig urolig og har vanskelig for å finne en god liggestilling. Det er veldig viktig å være klar over at sykdommer i fordøyelsessystemet kan være akutt og kan ubehandlet føre til død.

Oppkast, diare eller forstoppelse er ikke normalt hos friske dyr, og kan være symptomer på at spiserør eller mage/tarmkanalen ikke fungerer som den skal. Årsakene til disse symptomene kan være mange, og kan enten skyldes sykdom i mage/tarm eller være som resultat av annen indremedisinsk sykdom eller skjelettproblem. Matintoleranse og fôr hypersensibilitet er vanlig forekommende, men det er mange andre årsaker til oppkast og diare som er mye mer akutt. Oppkast kan komme fordi maten ikke klarer passere gjennom tarmen som følge av for eksempel fremmedlegeme, kreft, magedreining, tarmslyng, forstoppelse eller tarminvaginasjon. Hos disse pasientene kan det stå om livet.

Mange dyr kan også få akutte mage/tarminfeksjoner som krever rask behandling. Oppkast og diare over tid vil kunne forstyrre kroppens syre-, base- og væskebalanse. Kroniske mage/tarm lidelser vil kunne ødelegge tarmcellene slik at de taper proteiner over tarmen. En skal i tillegg være klar over at mange dyr som har sykdom relatert til mage/tarm får anoreksi. Alle disse nevnte tilstandene kan være svært akutte og krever derfor at dyret raskt blir undersøkt og tatt under behandling.

Når det gjelder behandling av oppkast, diaré eller forstoppelse vil behandling være avhengig av årsaksforhold. Dyr som taper væske ved oppkast eller diaré trenger ofte å få intravenøs væskebehandling. Væskebehandling er ekstra viktig for valper, kattunger og små individ da de tolerer væsketap dårligere enn voksne og store dyr.